jak napisać regulamin pracy

 • foto
  Sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji

  Dodany: 2020-04-17
  Kategoria: Dokumentacja pracownicza
  Komentarze: 2

  Sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie.