Nowe prawo budowlane zmniejszenie

art

Nowe prawo budowlane - zmniejszenie obszaru informacyjnego egib przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i wnikliwy wyjaśni podstawy oraz cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne zmniejszenie zakresu informacyjnego egib i kartograficzne również ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy głównie mając na uwadze na wzrastający problem nadmiernych ograniczeń (w tym biurokratycznych) występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych połączonych między innymi ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ich weryfikacją. Dodatkowo zmieniona ustawa przewiduje przemiany w obszarze procedury uzyskiwania upełnomocnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Powstały również regulacje przyspieszające sprawa sądowa inwestycyjny poprzez wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych. Do tej pory bowiem nie istniały cyfrowe dane przestrzenne, jakie w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentowałyby informacje o istniejącym pokryciu planistycznym w skali kraju. Część jednostek samorządu terytorialnego udostępniała te dane na lokalnych czyli lokalnych geoportalach, inne wyłącznie w zakresie Biuletynu Informacji Publicznej, a nie zawsze dotychczasowy to informacje kompletne. Proces inwestycyjny jest spowolniony głównie mając na uwadze na utrudniony wejście do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, wobec czego ustawodawca podjął długo wyczekiwane zmiany.