Nowe prawo zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych z zakresu

art

Nowe prawo zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych z zakresu prawa własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to prawa własności intelektualnej także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma zwłaszcza na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników również dla osób, jakie interesują się zagadnieniami związanymi zabezpieczenie roszczeń pieniężnych z zakresu prawa własności intelektualnej z ochroną własności intelektualnej lub stykają się z takimi problemami w pracy. Na co to prawa własności intelektualnej zapraszamy również kadrę menedżerską podmiotów, których produkty albo usługi oparte są na własności intelektualnej, a szczególnie kadrę kierowniczą z branży oryginalnych technologii, IT czyli innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, jakim sposobem będzie wyglądało ewentualne proces w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, jeżeli taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jakże i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z aspektu własności intelektualnej, który trybunał co obejmuje prawo własności intelektualnej jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z zakresu własności intelektualnej.