Umowy leasingu - aspekty podatkowo-prawne

Trudno wyobrazić sobie prowadzenie aktywności gospodarczej bez korzystania ze świadczeń innych podmiotów. Duża ich dawka ma natura niematerialny.Czy wiesz że organy podatkowe ze szczególnym zainteresowaniem przyglądają się.

Jesteśmy do usług Co oferujemy

Split payment inne

Zasady gospodarki finansowej stosowane do jednostek sektora finansów publicznych


ABC Podatków działalności

Artykuł opisuje niemal wszystkie aspekty opodatkowania działalności gospodar...

ABC small biznessu

Głównym celem artykułu jest przedstawienie podstawowych mechan ...

finanse publiczne jako nauka

Jednostki sektora finansów publicznych zasady tworzenia i formy prawne

finanse publiczne co obejmują

Przeznaczenie środków publicznych rozchody publiczne

finanse publiczne ue

Zasady gospodarki finansowej stosowane do jednostek sektora finansów publicznych

finanse publiczne pytania na egzamin

Podmioty tworzące sektor finansów publicznych

Co jeszcze mamy ciekawego


podatki rzeczpospolita

Artykuł poświęcony jest ważnej i aktualnej problematyce w aktywności przedsiębiorstwa, jaką stanowią decyzje leasingowe. Autor publikacji Wpływ podatku dochodowego na decyzje leasingowe przedsiębiorstwa szuka odpowiedzi na pytanie: z jakiego powodu i w jakim stopniu taksa zyskowny wpływa na decyzje leasingowe przedsiębiorstwa.Ponadto praca zawiera praktyczne wskazówki dotyczące celowości używania z leasingu finansowego w przedsiębiorstwie w świetle działania podatku dochodowego.Wpływ opodatkowania dochodu przedsiębiorstwa na podejmowane decyzje i uzyskiwane efekty jest bezsporny. Przedsiębiorstwo nie pozostaje obojętne na wpływanie podatku dochodowego, co znajduje swój wyraz w polityce podatkowej przedsiębiorstwa, której celem jest optymalizacja płatności podatkowych. Wiedza o potencjalnych skutkach oddziaływania podatku dochodowego umożliwia podejmowanie takich decyzji, jakie przy realizacji określonego celu wywołują określone skutki podatkowe albo też pozwalają ich uniknąć.Publikacja poświęcona jest problematyce neutralności podatku dochodowego względem decyzji leasingowych przedsiębiorstwa. W państwach wysoko rozwiniętych leasing stanowi uniwersalnie stosowany sposób finansowania inwestycji. Od kilkunastu lat wzrasta zainteresowanie leasingiem w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Stosowanie leasingu w Polsce na szerszą skalę wykazało, że stwarza on trudne do rozwiązania problemy o charakterze teoretycznym i praktycznym. Wpis powinna zatem zyskać czytelników nie tylko wśród żaków i wykładowców kierunków ekonomicznych, jakkolwiek zarówno wśród praktyków.

Czytaj więcej

Międzynarodowe unijne prawo

Publikacja podzielona jest na głównych działów: Zmiany w VAT\r\n. Zmiany w PIT. Zmiany w CIT/PIT. Zmiany w ordynacji podatkowej. Limity podatkowe w r Przepisy prawne. Spis treści Zmiany w VAT. Zmiany związane ze sposobem określenia proporcji poprzez podatników prowadzących działalność o charakterze mieszanym (podlegających i niepodlegających systemowi VAT). Zasady odliczania VAT naliczonego Zakupy złączone z czynnościami opodatkowanymi i niepodlegającymi opodatkowaniu VAT. Sposoby i zasady określenia proporcji Wydatki spojone z nabyciem nieruchomości Roczna korektura podatku naliczonego Zmiany w PIT Niższe podatki dla rolników od produktów z własnego gospodarstwa Nowe normy opodatkowania ukrytych dochodów. Zmiany dotyczące aspektu przedmiotowego ustawy o PIT Definicja przychodów nieznajdująca pokrycia w ujawnionych źródłach i przychody ze źródeł nieujawnionych Przychody opodatkowane, nieopodatkowane, wydatki Zasady postępowania podatkowego w sprawie przychodów nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach i przychody ze źródeł nieujawnionych Podstawa opodatkowania i wysokość podatku. Termin wejścia w życie ustawy nowelizującej Zmiany w drukach PIT Zmiany w CIT/PIT Ulgi podatkowe na przyzakładowe żłobki i przedszkola Rozliczanie faktur korygujących Zmiany w ordynacji podatkowej. Rozstrzyganie obiekcje na korzyść podatnika. Określenia terminu przedawnienia prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach innymi słowy pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Bieg terminu przedawnienia w obszarze spadkobierców. Możliwości prowadzenia czynności sprawdzających w zakresie niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach innymi słowy pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Zaświadczeń dla spadkobierców. Zmiany systemu wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego. Wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych w procedurach podatkowych. Zmiany w wysokości stawki odsetki za zwłokę Zmiany w zakresie doręczania pism urzędu. Nowe możliwości zapłaty podatku z ramienia podatnika. Informatyzacja sprawdzania ksiąg podatkowych. Powiadamiania o bezskuteczności korekty deklaracji Otwarcie Rejestru Zastawów Skarbowych Ujednolicenie właściwości miejscowej urzędów skarbowych dla firm Umożliwienie opłacania podatków kartą płatniczą Limity podatkowe w r. Mały podatnik w r. Limity PIT, CIT i VAT. Ryczałt na rzecz firm Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w r. Wykaz aktów prawnych. B. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z dnia kwietnia r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług także ustawy - Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia stycznia r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodatkowo ustawy - Ordynacja podatkowa. Ustawa z dnia kwietnia r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia lipca r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodatkowo ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa z dnia września r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Ustawa z dnia sierpnia r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia lipca r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia września r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa dodatkowo niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Instrukcje VAT 15

Odwrotne obciążenie w budownictwie – nowe obowiązki dla podatników W związku z nowelizacją ustawy o VAT (Dziennik Ustaw z r. poz. ) od stycznia r. poszerzono katalog czynności objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Ustawodawca zdecydował, że ta procedurą objęte będą usługi wymienione w poz. – załącznika nr do ustawy VAT, jeżeli usługodawca świadczyć będzie je jako podwykonawca. Usługi te można kwalifikować jako w szerokim zakresie rozumiane usługi budowlane lub budowlano – montażowe. Autorki wyjaśniają m.in.:- czym jest odwrotne obciążenie dodatkowo w jakich przypadkach będzie dysponował zastosowanie, - jakie normy obowiązują przy rozliczaniu usług budowlanych objętych tym mechanizmem, - kogo wypada uznać za podwykonawcę, - co nie stanowi prawa do odliczenia VAT, - w jaki sposób zweryfikować dostawcę usług, - kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku zastosowania odwrotnego obciążenia, - w który sposób rozliczyć zaliczki za usługi rozpoczęte, ale nie zakończone przed stycznia r., - w który sposób opodatkować świadczenie kompleksowe, - co powinna zawierać faktura VAT, - jakie jest ryzykowny krok błędnego zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Walorem publikacji są przykłady, case study dodatkowo pożyteczne wskazówki wynikające z wieloletniego doświadczenia zawodowego Autorek, a również przywołane orzecznictwo oraz interpretacje organów podatkowych. W we wpisie zawarto wyciąg z przepisów prawnych przywołanych w tekście, a zarówno wypełnione przykładowo formularze deklaracji VAT- również informacji podsumowującej VAT-, a zarówno wzór deklaracji VAT-K.

Czytaj więcej

Jesteśmy do usług


300

Użytkowników

917

Pobrań

376

Recenzji

42

Instalacji

Najnowsze artykuły


 • foto
  Książka koronawirus w polsce 14

  Dodany: 2020-03-22 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Książka koronawirus w polsce 14 marca coaching balance. Testowanie i odbiory rezultatów prac. Znaczący w ostatnim czasie wzrost renomy metodyk zwinnych w kreowaniu rozwiązań informatycznych (agile software development) zmusza do postawienia szeregu pytań o aspekty ustawowe tego rodzaju przedsięwzięć. Umowy dotyczące planów opartych na programowaniu.

 • foto
  Rozliczenie podatku VAT w jednostce budżetowej Artykuł

  Dodany: 2020-03-06 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Rozliczenie podatku VAT w jednostce budżetowej. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy praktyczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w oddziałach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zaprawiony specjalista z obszaru rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych na rzecz jednostek.

 • foto
  Artykuł niezbędny każdemu księgowemu

  Dodany: 2020-03-06 | Kategoria: Finanse | Komentarze: 0

  Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy rzeczowe poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji powiązanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w placówkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, doświadczony specjalista z obszaru rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki.

 • foto
  jak obejść ustawę o kształtowaniu

  Dodany: 2020-03-06 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  jak obejść ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowelizacją z dnia 26 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił ongi oczekiwaną zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zasadność wprowadzenia przemian postulowana była poprzez wiele środowisk, m.in. Krajową Radę Izb Rolniczych, Krajowy Ośrodek.

 • foto
  opłata za rejestrację spółki Spółka celowa a konsorcjum

  Dodany: 2020-03-06 | Kategoria: Spółka komunalna | Komentarze: 0

  opłata za rejestrację spółki. Spółka celowa a konsorcjum Łączenie posiadanych zasobów pozwala zwiększyć konkurencyjność na rynku i zdywersyfikować ryzykowny krok spojone z udziałem w projekcie, co w konsekwencji umożliwia realizację dużych i ciekawych przedsięwzięć podmiotom, jakie działając w pojedynkę, nie byłyby w stanie np. zyskać przetargu i samodzielnie podjąć się wykonania zamówienia. Chęć podwyższenia osiąganych zysków, a co za tym idzie pragnienie.

 • foto
  wynagrodzenia dla nauczycieli

  Dodany: 2020-03-13 | Kategoria: Dla nauczycieli | Komentarze: 0

  wynagrodzenia dla nauczycieli podczas koronawirus od 2020 i Okres pracy w szkole niezbędnych do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Zmiany w karcie nauczyciela 2019 mają zostać wprowadzone od 1 września. Co się zmieni dodatkowo jakie zarobki i podwyżki dla nauczycieli zostaną wprowadzone w nowej Karcie nauczyciela? Sprawdzamy informacje na ten temat. Prezydent podpisał.

 • foto
  ochrona i obronność danych osobowych i informacji

  Dodany: 2020-03-22 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  ochrona i obronność danych osobowych i informacji niejawnych. Ochrona danych osobowych w świecie innowacyjnych technologii. Artykuł w całości zostanie poświęcony problemom związanym z zastosowaniem innowacyjnych technologii do przetwarzania danych osobowych. W większości w ten sposób się od dawna następuje bowiem przetwarzanie. Ewolucja technik informatycznych i zagrożenia z tym spojone coraz bardziej wpływają na pułap ochrony danych osobowych. Nakłada się na to coraz większy skala skomplikowania.

 • foto
  książka koronawirus obyczajowe i ustawa o ochronie praw lokatorów

  Dodany: 2020-03-22 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  książka koronawirus obyczajowe i ustawa o ochronie praw lokatorów z dnia 21 czerwca 2001r i Najem socjalny komentarz. Artykuł o prawach lokatorów objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu oraz innych form używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom, które odnoszą się do działalności jednostek samorządu terytorialnego i wykonywania przez gminy zadań powiązanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych.

 • foto
  ochrona danych osobowych w szkole

  Dodany: 2020-03-06 | Kategoria: RODO | Komentarze: 0

  ochrona danych osobowych w szkole. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z zakresu bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu.

 • foto
  Dokumentowanie działalności

  Dodany: 2020-03-22 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Dokumentowanie działalności inspektora ochrony danych. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać dysponent danych czy podmiot przetwarzający, toż zarazem obliguje do wykazania, otóż udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, których istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, dysponent danych lub podmiot przetwarzający.

Chmura tagów


ulgaklasyfikacja budżetowa rozporządzenierodzaje i klasyfikacja wydatków budżetu państwaPłaca minimalna 2020 budżetówkapodatki lokalne 2020 a samorządowepracownicze plany kapitałowe jak zrezygnowaćrodo 2020 po angielskufajne książki geograficznedziecko a przemoc w rodzinieśrodki trwałe w budowie gdzie w bilansieegzamin na doradcę podatkowego ile czasurodo a PPKczy świadectwo pracy może być wystawione w sobotęnomenklatura scalona akcyzajak wyliczyć ceny transferowerodo 2020 do cvschematy podatkowe bankwynagrodzenie zasadnicze a Płaca minimalna 2020czym jest lista płacksiążka prawo podatkowegospodarowanie odpadami w gastronomiikoszty uzyskania przychodów od października 2020książka koronawirus fantasy dla młodzieżypodatek rolny co to jestrachunkowość budżetowa plan kont

Bądźmy w kontakcie

Zadzwoń lub napisz do nas, a my odpowiemy Tobie jak najszybciej!


E-mail: contact@krajjko.pl