Umowy leasingu - aspekty podatkowo-prawne

Trudno wyobrazić sobie prowadzenie aktywności gospodarczej bez korzystania ze świadczeń innych podmiotów. Duża ich dawka ma natura niematerialny.Czy wiesz że organy podatkowe ze szczególnym zainteresowaniem przyglądają się.

Jesteśmy do usług Co oferujemy

Split payment inne

Zasady gospodarki finansowej stosowane do jednostek sektora finansów publicznych


ABC Podatków działalności

Artykuł opisuje niemal wszystkie aspekty opodatkowania działalności gospodar...

ABC small biznessu

Głównym celem artykułu jest przedstawienie podstawowych mechan ...

finanse publiczne jako nauka

Jednostki sektora finansów publicznych zasady tworzenia i formy prawne

finanse publiczne co obejmują

Przeznaczenie środków publicznych rozchody publiczne

finanse publiczne ue

Zasady gospodarki finansowej stosowane do jednostek sektora finansów publicznych

finanse publiczne pytania na egzamin

Podmioty tworzące sektor finansów publicznych

Co jeszcze mamy ciekawego


podatki rzeczpospolita

Artykuł poświęcony jest ważnej i aktualnej problematyce w aktywności przedsiębiorstwa, jaką stanowią decyzje leasingowe. Autor publikacji Wpływ podatku dochodowego na decyzje leasingowe przedsiębiorstwa szuka odpowiedzi na pytanie: z jakiego powodu i w jakim stopniu taksa zyskowny wpływa na decyzje leasingowe przedsiębiorstwa.Ponadto praca zawiera praktyczne wskazówki dotyczące celowości używania z leasingu finansowego w przedsiębiorstwie w świetle działania podatku dochodowego.Wpływ opodatkowania dochodu przedsiębiorstwa na podejmowane decyzje i uzyskiwane efekty jest bezsporny. Przedsiębiorstwo nie pozostaje obojętne na wpływanie podatku dochodowego, co znajduje swój wyraz w polityce podatkowej przedsiębiorstwa, której celem jest optymalizacja płatności podatkowych. Wiedza o potencjalnych skutkach oddziaływania podatku dochodowego umożliwia podejmowanie takich decyzji, jakie przy realizacji określonego celu wywołują określone skutki podatkowe albo też pozwalają ich uniknąć.Publikacja poświęcona jest problematyce neutralności podatku dochodowego względem decyzji leasingowych przedsiębiorstwa. W państwach wysoko rozwiniętych leasing stanowi uniwersalnie stosowany sposób finansowania inwestycji. Od kilkunastu lat wzrasta zainteresowanie leasingiem w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Stosowanie leasingu w Polsce na szerszą skalę wykazało, że stwarza on trudne do rozwiązania problemy o charakterze teoretycznym i praktycznym. Wpis powinna zatem zyskać czytelników nie tylko wśród żaków i wykładowców kierunków ekonomicznych, jakkolwiek zarówno wśród praktyków.

Czytaj więcej

Międzynarodowe unijne prawo

Publikacja podzielona jest na głównych działów: Zmiany w VAT\r\n. Zmiany w PIT. Zmiany w CIT/PIT. Zmiany w ordynacji podatkowej. Limity podatkowe w r Przepisy prawne. Spis treści Zmiany w VAT. Zmiany związane ze sposobem określenia proporcji poprzez podatników prowadzących działalność o charakterze mieszanym (podlegających i niepodlegających systemowi VAT). Zasady odliczania VAT naliczonego Zakupy złączone z czynnościami opodatkowanymi i niepodlegającymi opodatkowaniu VAT. Sposoby i zasady określenia proporcji Wydatki spojone z nabyciem nieruchomości Roczna korektura podatku naliczonego Zmiany w PIT Niższe podatki dla rolników od produktów z własnego gospodarstwa Nowe normy opodatkowania ukrytych dochodów. Zmiany dotyczące aspektu przedmiotowego ustawy o PIT Definicja przychodów nieznajdująca pokrycia w ujawnionych źródłach i przychody ze źródeł nieujawnionych Przychody opodatkowane, nieopodatkowane, wydatki Zasady postępowania podatkowego w sprawie przychodów nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach i przychody ze źródeł nieujawnionych Podstawa opodatkowania i wysokość podatku. Termin wejścia w życie ustawy nowelizującej Zmiany w drukach PIT Zmiany w CIT/PIT Ulgi podatkowe na przyzakładowe żłobki i przedszkola Rozliczanie faktur korygujących Zmiany w ordynacji podatkowej. Rozstrzyganie obiekcje na korzyść podatnika. Określenia terminu przedawnienia prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach innymi słowy pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Bieg terminu przedawnienia w obszarze spadkobierców. Możliwości prowadzenia czynności sprawdzających w zakresie niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach innymi słowy pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Zaświadczeń dla spadkobierców. Zmiany systemu wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego. Wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych w procedurach podatkowych. Zmiany w wysokości stawki odsetki za zwłokę Zmiany w zakresie doręczania pism urzędu. Nowe możliwości zapłaty podatku z ramienia podatnika. Informatyzacja sprawdzania ksiąg podatkowych. Powiadamiania o bezskuteczności korekty deklaracji Otwarcie Rejestru Zastawów Skarbowych Ujednolicenie właściwości miejscowej urzędów skarbowych dla firm Umożliwienie opłacania podatków kartą płatniczą Limity podatkowe w r. Mały podatnik w r. Limity PIT, CIT i VAT. Ryczałt na rzecz firm Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w r. Wykaz aktów prawnych. B. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z dnia kwietnia r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług także ustawy - Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia stycznia r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodatkowo ustawy - Ordynacja podatkowa. Ustawa z dnia kwietnia r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia lipca r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodatkowo ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa z dnia września r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Ustawa z dnia sierpnia r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia lipca r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia września r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa dodatkowo niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Instrukcje VAT 15

Odwrotne obciążenie w budownictwie – nowe obowiązki dla podatników W związku z nowelizacją ustawy o VAT (Dziennik Ustaw z r. poz. ) od stycznia r. poszerzono katalog czynności objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Ustawodawca zdecydował, że ta procedurą objęte będą usługi wymienione w poz. – załącznika nr do ustawy VAT, jeżeli usługodawca świadczyć będzie je jako podwykonawca. Usługi te można kwalifikować jako w szerokim zakresie rozumiane usługi budowlane lub budowlano – montażowe. Autorki wyjaśniają m.in.:- czym jest odwrotne obciążenie dodatkowo w jakich przypadkach będzie dysponował zastosowanie, - jakie normy obowiązują przy rozliczaniu usług budowlanych objętych tym mechanizmem, - kogo wypada uznać za podwykonawcę, - co nie stanowi prawa do odliczenia VAT, - w jaki sposób zweryfikować dostawcę usług, - kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku zastosowania odwrotnego obciążenia, - w który sposób rozliczyć zaliczki za usługi rozpoczęte, ale nie zakończone przed stycznia r., - w który sposób opodatkować świadczenie kompleksowe, - co powinna zawierać faktura VAT, - jakie jest ryzykowny krok błędnego zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Walorem publikacji są przykłady, case study dodatkowo pożyteczne wskazówki wynikające z wieloletniego doświadczenia zawodowego Autorek, a również przywołane orzecznictwo oraz interpretacje organów podatkowych. W we wpisie zawarto wyciąg z przepisów prawnych przywołanych w tekście, a zarówno wypełnione przykładowo formularze deklaracji VAT- również informacji podsumowującej VAT-, a zarówno wzór deklaracji VAT-K.

Czytaj więcej

Jesteśmy do usług


300

Użytkowników

917

Pobrań

376

Recenzji

42

Instalacji

Najnowsze artykuły


 • foto
  Nowe prawo zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych z zakresu

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Nowe prawo zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych z zakresu prawa własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to prawa własności intelektualnej także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma zwłaszcza na celu.

 • foto
  zasady zmiany postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  zasady zmiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie) jest przedstawienie od strony praktycznej zadań powiązanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych również orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji.

 • foto
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób ustrzec

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło sztuki oznacza to usługa?ewidencjonowanie.

 • foto
  Bezpieczeństwo obiektu odpowiedzialność właściciela

  Dodany: 2020-09-01 | Kategoria: Split payment | Komentarze: 0

  Bezpieczeństwo obiektu odpowiedzialność właściciela, zarządcy to znaczy użytkownika? i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy czyli załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym.

 • foto
  Umowa jak wygląda umowa deweloperska do wszystkich osób

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Umowa - jak wygląda umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, wszak też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, jacy chcieliby pogłębić.

 • foto
  Upadłość i kto może złożyć wniosek w ramach przygotowanej

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Upadłość i kto może złożyć wniosek w ramach przygotowanej likwidacji umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w zanim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania.

 • foto
  Nowe prawo budowlane zmniejszenie

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowe prawo budowlane - zmniejszenie obszaru informacyjnego egib przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i wnikliwy wyjaśni podstawy oraz cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne również ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy głównie mając na uwadze na wzrastający.

 • foto
  Zmiany w podatkach PIT również CIT wprowadzające

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Instrukcje podatkowe | Komentarze: 0

  Zmiany w podatkach PIT również CIT wprowadzające zmiany do klauzul przeciw unikaniu opodatkowania oznacza to przemiany w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych również magazynów call-off stock. Zmiany w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2088), jaka weszła w życie 30.11.2019 r. wdraża w pełni do polskiego.

 • foto
  Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Coaching | Komentarze: 0

  Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice względem profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – kształtowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju,.

 • foto
  Przedstawienie organizacji pracy firmy zarządzającej

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Przedstawienie organizacji pracy firmy zarządzającej najmem z uwzględnieniem ograniczeń spowodowanych pandemią skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem również wszystkich, jacy chcieliby wykopać fundament karierę zawodową w obszarze.

Chmura tagów


zamówienia publiczne wyszukiwarkaile kosztuje polityka rachunkowościprawo restrukturyzacyjne rejestrryczałt a koszty uzyskania przychoduksięga haccp 2020 mała gastronomianauka księgowości ziór zadań w domunauka księgowości pdfpodatki 2020 progi podatkowekodeks rodzinny empikprawo geologiczne i górniczegospodarka nieruchomościami książka pdfPPK 2020 blogvat a projekty unijne 2020ulga termomodernizacyjna a podatek liniowyprojekty unijne 2020 a vatuchwała o dopłatach w sp z oo wzórdziecko a przemoc w rodziniekoszty własnej firmypodatki 2020 książka allegrobhp w szkole obowiązki dyrektoraprzykłady rozwiązańhaccp COVID19 bookKSH 2020 dziennik ustaw 2020podatki lokalne 2020 ustawaustawa o imprezach turystycznych nowa

Bądźmy w kontakcie

Zadzwoń lub napisz do nas, a my odpowiemy Tobie jak najszybciej!


E-mail: contact@krajjko.pl